Inne Modlitwy codzienne

Modlitwa poranna, Jutrznia, Laudesy

Modlitwa poranna, Jutrznia, Laudesy

Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie,
Już z rana wznoszę me serce do Ciebie.
Tyś mnie zachował od złego tej nocy,
Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy.
Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy,
Oddal ode mnie szatańskie pokusy.
Niech myśli, słowa i czyny dnia tego
Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego.

Myśli, słowa, sprawy moje
Poświęcam na chwałę Twoją.
Tobie sercem się oddaję,
Coraz lepszym niech się staję

Komentarz:
Jutrznia (Laudesy, gr. orthros) – w Kościele katolickim pierwsza część liturgii godzin odmawianej o wschodzie Słońca. Częstym zwyczajem jest łączenie jutrzni razem z wezwaniem lub godziną czytań.

W prawosławiu nabożeństwo sprawowane między Nokturnem (gr. Mesonitktikon, inaczej ?Nabożeństwo środka nocy?) a Prymą (pierwszą godziną kanoniczną), w praktyce jest to pierwsze nabożeństwo danego dnia, które powinno rozpoczynać się przed wschodem słońca.

Części składowe Jutrzni w katolicyzmie:
– wezwanie
– hymn wybierany w zależności od tygodnia psałterza, obchodu liturgicznego
– psalmodia złożona z psalmu porannego, kantyku starotestamentalnego i psalmu wielbiącego
– czytanie z Pisma Świętego
– responsorium
– pieśń Zachariasza (Benedictus)
– prośby o uświęcenia dnia i pracy
– Ojcze Nasz
– modlitwa końcowa

hastagi na stronie:

#jutrznia #Laudesy #jutrznia tekst #modlitwa przed wschodem słońca #jutrznia mp3 #laudesy na dziś #Liturgia Godzin mp3 #modlitwa odmawiana przed wschodem słońca #poranne nabożeństwo maryjne #liturgia godzin jutrznia

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy