Modlitwa przez przyczynę św. Siostry Faustyny

Modlitwa przez przyczynę św. Siostry Faustyny O Jezu, któryś świętą siostrę Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski?, o którą Cię proszę. Ja, grzeszny, nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia s. Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.Ojcze nasz?, Zdrowaś Maryjo?, Chwała Ojcu.

Related posts

Top