Inne

Modlitwa studenta

Modlitwa studenta Najlepszy Ojcze, Tobie w duchu pokory i dziecięcej ufności pragnę powierzyć wszystkie intencje środowiska akademickiego oraz moje własne. Wszechmogący Boże udzielaj nieustannie daru

Modlitwa studenta

Najlepszy Ojcze, Tobie w duchu pokory i dziecięcej ufności pragnę powierzyć wszystkie intencje środowiska akademickiego oraz moje własne.

Wszechmogący Boże udzielaj nieustannie daru prawdziwej Mądrości i zdolności szukania prawdy. Błogosław wszystkim profesorom, wykładowcom i tym, którzy w jakikolwiek sposób pomagają mi zgłębiać tajniki wiedzy; udzielaj im stale daru umiejętności, rozumu i umacniaj w nich poczucie odpowiedzialności za powierzone im osoby.

Błogosław studentom; udzielaj mi zapału, ochoty i sił do nauki. Panie, dziękuję Ci za to, że jestem studentem. Proszę, pomóż pamiętać, że studiowanie jest darem, który będzie służył innym.

Błogosław wspólnocie Duszpasterstwa Akademickiego, wszystkim dobrym dziełom tej wspólnoty, niech służą wszystkim w poszukiwaniu prawdy i miłości. Błogosław kapłanom, obdarz ich gorliwością w budowaniu Twojego Królestwa.

Udziel mi, Panie, błogosławieństwa, bym swoje zamierzenia realizował zgodnie z Twoją wolą i trwał z innymi w duchu jedności.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.


fot: sxc.hu/photo/1204883

Przeczytaj też!  Modlitwa o powołania, poznać cel swego życia, pragnie szczęścia, miłości i pokoju

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy