Inne Modlitwy św. Franciszka

Modlitwa św. Franciszka przed krzyżem

Modlitwa św. Franciszka przed krzyżem

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

hastagi na stronie:

#modlitwa sw franciszka #modlitwa do krzyża #modlitwa krzyża świętego

Similar Posts