Inne Modlitwy za zmarłych

Modlitwa św. Gertrudy do dusz czyśćcowych

Modlitwa św. Gertrudy do dusz czyśćcowych

Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć.

Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę.

Amen.

hastagi na stronie:

#sw gertruda #modlitwa sw gertrudy #swieta gertruda #modlitwa do dusz czyśćcowych #modlitwa do św Gertrudy #św Gertruda Wielka #modlitwy św gertrudy #modlitwa za dusze czyśćcowe #dusze czyśćcowe #modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #jeste   #judo   #kt   #Litania   #nami   #Panie   #uj   #wyst   #za