Inne modlitwa

Modlitwa w rocznicę objawienia się Matki Bożej św. Katarzynie Laboure

Modlitwa w rocznicę objawienia się Matki Bożej św. Katarzynie LaboureMatko Boża objawiająca Cudowny Medalik, w rocznicę Twego przyjścia do nas na rue du Bac w Paryżu i ukazania się świętej Katarzynie Laboure, zwracamy się do Ciebie w uczuciach głębokiej wdzięczności i prosimy Cię, byś dopomogła nam do ożywienia Twojego kultu za pośrednictwem daru Cudownego Medalika.Pragniemy rozpowszechniać Cudowny Medalik wszędzie, by był znakiem Twojej, o Niepokalana, Matczynej opieki zgodnie z obietnicą daną świętej Katarzynie Laboure: ?Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask. Tych, którzy Mnie ufają, otoczę szczególną opieką?. Chcemy usilnie troszczyć się o to, by wielkie łaski obiecane noszącym Cudowny Medalik, stały się udziałem jak największej liczby osób. W tym celu postanawiamy udostępniać Cudowny Medalik wszystkim, których spotkamy w naszym otoczeniu, w rodzinach, wśród krewnych, przyjaciół, znajomych czy też w miejscu pracy.Prosimy Cię, o Niepokalana, o to, by Twój Apostolat posługujący się Cudownym Medalikiem mógł włączyć w szeregi swoich członków coraz liczniejszą rzeszę wiernych, oddanych do Twojej dyspozycji w szerzeniu dobra, prawdy i piękna, w zbliżaniu ludzi do Boga.Pragniemy działać wspólnotowo, by jak najskuteczniej przeciwstawiać się złu, obojętności i oziębłości religijnej, zagrażającej społeczności wiernych. Postanawiamy działalnością Twojego Apostolatu, Matko Niepokalana, objąć wszystkie parafie i wszystkie ośrodki życia religijnego, by Twoja opieka i miłość Matczyna, mogły najpewniej wszędzie się objawić.Dopomóż nam, o Niepokalana od Cudownego Medalika, dochować wiernie naszych postanowień. Wspieraj nas w codziennym trudzie apostolskiej działalności!

Similar Posts