Modlitwa za dzieci

Modlitwa za dzieci

Boże, źródło wszelkiej łaski i błogosławieństwa, wspieraj plany i uczciwe zamiary moich dzieci, aby wszystko czyniły w duchu prawdy, sprawiedliwości i miłości. Spraw, aby zawsze oddawały Bogu, co jest Bożego, a co ludzkie, ludziom.

Błogosław im, kiedy będą Ci wiernie służyć, ale w szczególny sposób, gdy o Tobie zapomną, gdy znajdą się nad brzegiem przepaści. Ratuj wtedy, o Boże, dzieci moje. Chroń je od śmierci duszy, i od potępienia wiecznego.

Błogosław im w ostatniej chwili ich życia, przeprowadź szczęśliwie na drugi świat, aby cała moja rodzina mogła się tam spotkać w Twoich ramionach, Ojcze najlepszy.

Amen.

hastagi na stronie:

#modlitwa za dzieci #modlitwy za dzieci

Authors

Related posts

Top