Inne Modlitwy do świętego Józefa

Modlitwa za konających

Za konających Przedwieczny Ojcze, przez miłość, którą masz ku św. Józefowi, spośród wszystkich wybranemu przez Ciebie, aby był Twoim zastępcą na ziemi, miej litość nad

Za konających

Przedwieczny Ojcze, przez miłość, którą masz ku św. Józefowi, spośród wszystkich wybranemu przez Ciebie, aby był Twoim zastępcą na ziemi, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Przedwieczny Synu Boży, przez miłość Twoją dla św. Józefa, który Cię tak wiernie na ziemi strzegł, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Przedwieczny Duchu Święty, Boże; dla Twej miłości ku św. Józefowi, który z tak wielką troskliwością miał pieczę o Twej Najświętszej i Najukochańszej Oblubienicy Maryi, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Przeczytaj też!  Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy