Modlitwa za Kościół na Wschodzie

MODLITWY

Boże, który św. Mikołaja, biskupa, wsławiłeś licznymi cudami, spraw, abyśmy za jego przykładem przezwyciężali nasze samolubstwo i zawsze byli otwarci na potrzeby bliźnich. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa za Kościół na Wschodzie

Wiele jest serc ludzkich na świecie, które czekają na jedynego nauczyciela i Mistrza Jezusa Chrystusa. Dlatego prosimy Cię Boże, o nowe, święte, wielkoduszne, pełne entuzjazmu dla Ewangelii i Kościoła Chrystusowego na Wschodzie powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z rodzimych parafii.
Niech Ci, których wybrałeś, z mocą Ducha Świętego zmieniają oblicze swoich serc i będą świętymi uczniami Chrystusa pośród współczesnego świata.
240px-Icon_03030_Svt._Nikolaj_s_zhitiem._Konec_XV_-_nachalo_XVI_v._PolshaMaryjo, która jesteś wychowawczynią powołań, pomagaj powołanym nieustannie kontemplować Jezusa Chrystusa. Spraw, by nastała pełna komunia między wszystkimi chrześcijanami Wschodu i Zachodu.
Uproś o Matko, u swego Syna, Słowa Wcielonego potrzebne łaski i błogosławieństwo dla wszelkich dzieł duszpasterskich i charytatywnych prowadzonych w Kościele na Wschodzie.
Zawierzamy Tobie, Pani Adwentowa wszystkich pracujących w Kościele na Wschodzie Pasterzy, kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wolontariuszy świeckich, aby stając się światłością Chrystusa byli odważnymi uczniami i świadkami Jego Ewangelii.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zobacz także:
www.wschod.misje.pl

(Zespół/md ? Biuro Prasowe KEP 2009)

hastagi na stronie:

#modlitwa za Kościół

Related posts

Top