Modlitwa za misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO JANA XXIII ZA MISJONARZY

Panie Jezu Chryste, spojrzyj, prosimy na Twoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo słowu Twemu i Twej miłości.

Bądź im obrońcą mocnym, umocnieniem silnym i cieniem w południe, ochroną przed potknięciem się i ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu.

Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im, Panie, towarzyszy sztandar Krzyża, ozdobiony Twoim wizerunkiem, w uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego światło i wytrwanie.
Amen.

# 24 października
? Światowy Dzień Misyjny (przedostatnia niedziela października) – Niedziela Misyjna i Tydzień Misyjny
# 24-31 października
?

Niedziela i Tydzień Misyjny 2010
W tym roku po raz 84., 24 października, Kościół w Polsce będzie obchodził Światowy Dzień Misyjny. Jest on wezwaniem do odnowienia zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego poprzez udzielenie misjonarzom i Młodym Kościołom na świecie różnorodnego wsparcia, a przede wszystkim do wytrwałej modlitwy w intencji misji, jak nawołuje Benedykt XVI w orędziu misyjnym 2010 r.

Z okazji zbliżającej się Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się konferencja prasowa. – Niedziela Misyjna to święto solidarności z misjonarzami i Młodymi Kościołami w świecie oraz troski, aby do wszystkich ludzi dotarła prawda o Chrystusie – powiedział ks. Jan Piotrowski, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, przedstawiając wyzwania misyjne Benedykta XVI w orędziu.

Światowy Dzień Misyjny obchodzony będzie pod hasłem “Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji”. Papież zwraca uwagę, że dziś, “w społeczeństwie wieloetnicznym, w którym szerzą się coraz bardziej niepokojące formy samotności i obojętności, chrześcijanie muszą zdobyć umiejętność dawania znaków nadziei i stawania się braćmi wszystkich, kultywując wielkie ideały zmieniające historię, a także ‘bez fałszywych iluzji bądź nieuzasadnionych lęków’ winni starać się uczynić z naszej planety dom wszystkich narodów”. Pisząc o misyjnym zadaniu, które otrzymali wszyscy ochrzczeni, Benedykt XVI podkreśla, że nie można go zrealizować w sposób wiarygodny bez głębokiego nawrócenia osobistego, wspólnotowego i pastoralnego.

Kościół staje się “komunią” w Eucharystii” – pisze dalej papież “Nie możemy […] zatrzymać dla siebie miłości, którą celebrujemy w tym sakramencie. Domaga się ona ze swej natury, by była przekazana wszystkim”.

W Polsce Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny, obchodzony pod hasłem “Misje – świadectwo miłości i komunii”. “Wprowadzenia do Mszy św., komentarze, rozważanie tajemnic różańcowych i czytanki to pomoc dla duszpasterzy, katechetów i animatorów, aby ubogacić nimi liturgię wszelkiego rodzaju nabożeństw” – powiedział ks. Bogdan Michalski, sekretarz krajowy PDRW i PDMD. – Kolejno, dzień po dniu, proponujemy refleksje, aby poszczególne wspólnoty wiernych – od parafii poprzez rodzinę, szkołę, wspólnoty apostolskie i Papieskie Dzieła Misyjne – w zjednoczeniu z Chrystusem realizowały wezwanie, że misje muszą być owocem świadectwa Miłości, którą jest sam Bóg, a drogą tego świadectwa jest komunia – przybliżył cel i treść materiałów do wykorzystania podczas Tygodnia Misyjnego były misjonarz z Peru. Sekretarz krajowy PDRW podkreślił również, że szczególnym darem dla misji jest modlitwa, zwłaszcza różańcowa, która powinna być szczególnie gorliwa w te dni.

Gośćmi spotkania byli księża Francesco Kapu SVD z Indonezji i o. Lazare Sowah Ako Kossi, kombonianin, którzy studiują i pracują obecnie w Polsce. Podzielili się oni wrażeniami z bycia we wspólnocie naszego Kościoła i opowiedzieli o sytuacji Kościoła w swojej ojczyźnie.

W Niedzielę Misyjną w kościołach przeprowadzana jest zbiórka, z której pieniądze przekazywane są na cele misji uniwersalnej. Za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych trafiają do ponad 1000 diecezji na terenach misyjnych, które pozostają pod opieką papieża.

Przez ostatnie 10 lat Kościół w Polsce przekazał na rzecz młodych Kościołów ponad 30,5 mln zł. Taca z Niedzieli Misyjnej w 2009 r. wyniosła ponad 3 mln. Najwięcej pieniędzy przekazali wierni z diecezji: tarnowskiej (ok. 367 tys.), warszawsko-praskiej (182,5 tys.) i poznańskiej (180 tys.).

Na terenach misyjnych pracuje: 38 632 kapłanów diecezjalnych, 23 501 kapłanów zakonnych, 147 343 sióstr zakonnych. Pracują w 27 431 parafiach (dane wg Guida delle Missioni Cattoliche 2005).

MK/PDM

źródło: http://www.missio.org.pl/PDM/360_swiat.html#swiat346

hastagi na stronie:

#podziękowania dla siostry zakonnej #podziekowanie dla siostry zakonnej #modlitwa wiernych za misjonarzy #ułóż modlitwę w intencji misjonarzy i misji #podziękowania dla siostry zakonnej za przygotowanie do komunii #wiersz o misjonarzach #modlitwa w intencji misjonarzy i misji #podziekowania dla katechetki #tekst podziekowania dla katechetki #podziekowania komunijne dla katechetki

Authors

Related posts

Top