Modlitwa za prześladowany Kościół

Modlitwa za prześladowany Kościół

Wszechmogący wieczny Boże, prosimy Cię, wzmacniaj prześladowanych chrześcijan swoją łaską, aby w godzinie próby trwali w wierności zmartwychwstałemu Jezusowi i Jego Ewangelii. Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANY KOŚCIÓŁ

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć
w cierpieniu Twego Syna.
Wzmacniaj nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary są prześladowani.
Daj im swoją siłę i wytrwanie, aby w każdej opresji
złożyli w Tobie całą swą ufność
i okazali się wiernymi świadkami.
Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona zostały zapisane
w Księdze Życia.
Daj im siłę w naśladowaniu Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Jego Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

499

MODLITWA WIERNYCH

Na mocy Sakramentu chrztu wszyscy tworzymy jedną rodzinę dzieci Bożych, która jest Kościołem, mistycznym Ciałem Chrystusa. Módlmy się za tych, którzy dzisiaj mają szczególny udział w Krzyżu Chrystusa.

1. Módlmy się za Kościół święty, aby głosząc cierpiącym i prześladowanym Ewangelię nadziei, pozostał zawsze nieskrępowany w swojej misji. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby będąc głosem cierpiącego Kościoła był zawsze usłyszany. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za ludzi żyjących w materialnym dostatku, aby umieli dostrzec potrzeby cierpiących i prześladowanych. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się za ludzi młodych, aby przyjmowali powołanie do kapłaństwa bądź życia zakonnego, aby nigdy nie zabrakło odważnych świadków Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy nigdy nie tracili nadziei, że moc Ducha Świętego przemieni serca ludzi i odnowi oblicze tej ziemi. Ciebie prosimy…

Wszechmogący wieczny Boże, prosimy Cię, wzmacniaj prześladowanych chrześcijan swoją łaską, aby w godzinie próby trwali w wierności zmartwychwstałemu Jezusowi i Jego Ewangelii. Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

hastagi na stronie:

#modlitwa za prześladowanych chrześcijan #modlitwa za kościół prześladowany #modlitwa za prześladowanych #modlitwa powszechna za strażaków #módlmy się za kościół święty #dzień solidarności z kościołem prześladowanym 2010 #różaniec za prześladowanych #modlitwa wiernych za kościół

Authors

Related posts

Top