Inne Modlitwy za zmarłych

Modlitwa za zmarłych, spoczywających na danym cmentarzu

Za zmarłych, spoczywających na danym cmentarzu Boże, dzięki Twojemu miłosierdziu dusze wiernych odpoczywają w pokoju; udziel łaskawie odpuszczenia grzechów Twoim sługom i służebnicom, którzy tutaj

Za zmarłych, spoczywających na danym cmentarzu

Boże, dzięki Twojemu miłosierdziu dusze wiernych odpoczywają w pokoju; udziel łaskawie odpuszczenia grzechów Twoim sługom i służebnicom, którzy tutaj spoczywają w Chrystusie, aby uwolnieni od wszystkich win cieszyli się z Tobą bez końca.

Panie, przyjmij łaskawie modlitwę zaniesioną za dusze sług i służebnic Twoich, którzy tutaj spoczywają w Chrystusie, niech oswobodzeni z więzów śmierci otrzymają życie wieczne.

Boże, Światłości dusz wiernych, wysłuchaj nasze prośby i daj miejsce w niebie, błogosławiony pokój oraz jasność Twojego światła sługom i służebnicom Twoim, których ciała tutaj spoczywają w Chrystusie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

hastagi na stronie:

#modlitwa za zmarłego tatę #wiersze dla zmarłych #wiersze o zmarłych #wiersz dla zmarłego taty #wiersze dla zmarłego #wierszyki dla zmarłych #wiersz dla zmarłego #wierszyki dla zmarłego #wiersze za zmarłych

Przeczytaj też!  Idziesz przez wieki

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy