Modlitwy ku czci Krwi Chrystusa

Dziękczynienie za przelanie Krwi PrzenajdroższejPanie, uzdrowiłeś dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować. ?Gdzież jest dziewięciu pozostałych?? ? zapytałeś, bolejąc nad niewdzięcznością uzdrowionych. My także często zapominamy o wdzięczności. Przyjmujemy czasami nawet odkupienie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jakbyś był nam je winien. Przepraszamy za to i prosimy, przyjmij tę modlitwę jako wyraz wdzięczności i dobrej woli. Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy obrzezaniu, poddając się Prawu Mojżeszowemu. Twoje posłuszeństwo było pokutą za nasz brak gotowości do przyjęcia Woli Ojca. Dziękujemy Ci jezu, za Krew, którą przelałeś na Górze Oliwnej. Nie chciałeś pomocy dwunastu legionów Aniołów, lecz sięgnąłeś po kielich cierpienia. Twój kielich goryczy stał się dla nas kielichem zbawienia. Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy biczowaniu. Nie chciałeś żadnych względów, miałeś za to wzgląd na nas. Poprzez bicz, który ranił Ciebie, my zostaliśmy odkupieni. Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy koronowaniu cierniem. Byłeś prawdziwym Królem, ale wybrałeś koronę cierniową, abyśmy mogli królować z Tobą. Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na drodze krzyżowej. Na niej wybawiłeś nas od błędnej drogi naszych grzechów. Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na krzyżu. Nie wiedziałeś, co to grzech, a stałeś się ?grzechem?, abyśmy otrzymali życie wieczne. Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy otwarciu Twego boku. Ubogi do nas przyszedłeś i krwawiąc nas opuściłeś, ale my staliśmy się bogaci dzięki Twej miłości. Amen. Oddanie się Najdroższej Krwi Jezusa ChrystusaPanie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że stałeś się człowiekiem, aby przynieść na ziemię miłość Przedwiecznego Ojca. Dziękujemy Tobie, Synu Boży, ponieważ przyjąłeś nasze ciało i krew, stałeś się naszym Bratem i Przyjacielem. Dziękujemy Tobie, Dobry Pasterzu, bo oddałeś życie za owce swoje, aby swoją Krwią obmyć i uświęcić tych wszystkich, którzy przyjmują Twoje Słowo i uczestniczą w Ofierze Pojednania. Panie, chwalimy i wielbimy Ciebie ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, ponieważ swoją Najdroższą Krwią zmazałeś winę ludzkości. Wysławiamy i czcimy Ciebie, bo dzięki temu; że oddałeś swoje życie, odzyskaliśmy nadzieję. Dzięki temu, że za nas umarłeś, śmierć stała się nam bramą zbawienia. Dzięki temu, że okazałeś nam miłosierdzie, możemy w jedności z Tobą stać się źródłem miłosierdzia i pojednania. Chwalimy i wielbimy Ciebie, nasz Zbawicielu, bo przez chrzest i bierzmowanie włączyłeś nas w Twoje święte Ciało ? Kościół. W Eucharystii wzmacniasz więź miłości i pokoju. W sakramencie pokuty leczysz rany naszego ziemskiego pielgrzymowania i odnawiasz życie łaski, gdy je utracimy. Ciebie, Jezu, wysławiamy i czcimy za Twoje Słowo i wszystkie sakramenty, które czynią nas żywymi członkami Kościoła. Dziękujemy Tobie za tych, którzy w Twoim zastępstwie kierują owczarnią, którą nabyłeś swoją własną Krwią. Dziękujemy Tobie, Panie, także za wszystkich ludzi, dzięki którym uwierzyliśmy w Ciebie, dziękujemy za tych wszystkich, którzy wprowadzili nas na drogę Twojej miłości. Chcemy Tobie dzisiaj szczególnie podziękować za to, że dzięki Twojej Krwi znaleźliśmy sens życia, cierpienia i śmierci. Ponieważ Ty z miłości do nas stałeś się człowiekiem, cierpiałeś i umarłeś na krzyżu, my także możemy przez nasze życie, cierpienie i śmierć okazać Bogu Ojcu i wszystkim naszym bliźnim prawdziwą miłość. Dlatego oddajemy się dzisiaj na nowo Twojej Najdroższej Krwi. Odnawiamy swoje przyrzeczenia chrztu świętego i pragniemy bardziej świadomie, radośniej i z większą gotowością być członkami Twojego Mistycznego Ciała, którym jest Kościół. Naszym życiem chcemy ?dopełnić to, czego brakuje cierpieniom Chrystusa?, aby świat powrócił do Domu Ojca. Niech nasz czas będzie Twoim czasem; naszą radością niech będzie to, co Ciebie raduje; niech przez nasze cierpienie uczestniczymy w Twojej zbawczej miłości. Z Tobą pragniemy oddać naszą krew i życie dla zbawienia wszystkich ludzi.Panie, pozwól nam, abyśmy wraz z Tobą byli strumieniem miłosierdzia, które zwycięża strach i złe duchy, upadającym daje nowe siły cierpiących pociesza i umacnia, szukającym wskazuje drogę, zagubionych prowadzi do nawrócenia, poświęconym Bogu dodaje odwagi, trwa przy umierających, a zmarłym, którzy potrzebują oczyszczenia, przychodzi z pomocą.Panie Jezu Chryste, niech Twoja Najdroższa Krew uczyni nas wiernymi temu oddaniu. Uczyń nas gorliwymi w rozważaniu i oddawaniu czci tajemnicy Twojej miłości. Uczyń nas apostołami Twojej Najdroższej Krwi, a nasze życie niech będzie uwielbieniem Ojca, który jest w niebie i pomaga ludziom do zbawienia.Amen.

Authors

Related posts

Top