Inne Modlitwy za kapłanów

Modlitwy za wybranego kapłana, zakonnika

Modlitwy za wybranego kapłana, zakonnika Dobry Boże, który powołałeś do swojej służby… [tutaj wymienia się imię Kapłana lub Zakonnika (-cy)], spraw, by był szczęśliwym i

Modlitwy za wybranego kapłana, zakonnika

Dobry Boże, który powołałeś do swojej służby… [tutaj wymienia się imię Kapłana lub Zakonnika (-cy)], spraw, by był szczęśliwym i cierpliwym szafarzem Twojej łaski. Proszę Cię o wszelkie dary potrzebne mu do wytrwania na drodze, którą poszedł oraz do dobrego wypełniania Twojej woli. Strzeż go od pokus złego ducha, pomóż przezwyciężać słabości. Niech wiernie Ci służy dla Twojej chwały oraz pożytku powierzonych mu wiernych.
Powołuj do służby w Kościele wielu młodych i mądrych ludzi. Niech i z naszej wspólnoty parafialnej młodzi ludzie słyszą Twój głos: “Pójdź za Mną”. Mnie zaś daj coraz głębiej pojmować tajemnice wiary katolickiej i wiernie według nich postępować. Proszę Cię, Boże, o to z pokorą i ufnością. Ofiaruję w tej intencji moje radości i smutki, sukcesy i cierpienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

“O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. …(imię kapłana)…. uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę.
Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty …(imię patrona) ?, którego imię nosi ks. …(imię kapłana)…
Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem.
Amen.”

Przeczytaj też!  Modlitwa przed przyjęciem posługi akolity

Ojcze w niebie, Twojej opiece powierzamy naszych duszpasterzy, którzy podają nam chleb Słowa Bożego i chleb Eucharystyczny. Daj im siły do pracy i serce ojcowskie, abyśmy przez ich posługę mogli dojść do zbawienia.
Ojcze w niebie, Twojej szczególnej opiece polecam dzisiaj ….(imię kapłana)…. . Umacniaj Go twoją łaską i mocą, w jego intencji ofiaruję dziś moje radości i smutki .Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

Boski zbawicielu, Jezu Chryste, Ty powierzyłeś kapłanom kontynuowanie Twojego dzieła zbawczego. Przez ręce Najświętszej Matki Twojej ofiaruję Ci cały mój dzień dzisiejszy wraz z modlitwami, pracą radościami i cierpieniami dla uświęcenia Twoich kapłanów i kandydatów do kapłaństwa.
Daj, aby nasz kapłan ….(tu wymienić)….. był święty i zawsze zapalony ogniem Twojej Boskiej miłości, który troskliwie zabiega o Twoja chwałę i o nasze zbawienie.
Maryjo, Matko Najwyższego Kapłana, strzeż wszystkich kapłanów przed niebezpieczeństwami grożącymi ich świętemu powołaniu. Prowadź również dobrą, matczyna ręką Twoja kapłanów, którzy zbłądzili, aby z nowym zapałem wrócili do Dobrego Pasterza i Arcykapłana. Amen

hastagi na stronie:

#podziękowania komunijne dla księdza #podziekowanie dla rekolekcjonisty #podziękowania dla księdza rekolekcjonisty #podziekowanie rekolekcjoniście #podziękowania dla rekolekcjonisty #podziękowanie dla rekolekcjonisty od dzieci #życzenia dla zakonnika #podziękowania dla rekolekcjonisty od dzieci #podziękowania dla rekolekcjonisty tekst #życzenia dla katechetki

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy