Najświętszy Królu wszechświata

3.Przez włócznię Serce zranione ? cierpiało ranę okrutną, ?by krwi i wody strumieniem ? przywrócić czystość grzesznikom.4. Niech w Twoim Sercu nie gaśnie ? potęga owej miłości, ? a z tego źródła narody ? niech czerpią łaskę zbawienia.5.O Panie, który swym Sercem ? objawiasz bezmiar dobroci,? niech Tobie z Ojcem i Duchem ? podzięka będzie i chwała.

Related posts

Top