Nie mam nic

2.Proszę, Panie, byś jasny wzrok mi dał, ? spraw, by język mój też przemawiać chciał.3.Wiem, o Panie, że słaby jestem sam, ? więc napełnij me serce mocą swą.4.Ty nas słabych posil Ciałem swym, ? Słowem życia umacniaj siły me.5.Przyjmij Panie, dziękczynnej pieśni śpiew ? za Twą miłość i dobroć w każdy dzień.

Authors

Related posts

Top