Inne Modlitwy do Matki Boskiej

Nowenna do Chojeńskiej Matki Bożej Pocieszenia

Najświętsza i Niepokalana Dziewico, Matko Boża, Maryjo! W swej nieskończonej dobroci ubogacił Cię Bóg taką obfitością swych łask, że stałaś się ich Pośredniczką dla nas,

Najświętsza i Niepokalana Dziewico, Matko Boża, Maryjo! W swej nieskończonej dobroci ubogacił Cię Bóg taką obfitością swych łask, że stałaś się ich Pośredniczką dla nas, wszystkich ludzi. Racz zatem łaskawie wejrzeć na mnie z Twego łaskami słynącego Obrazu w Pasierbcu i wyjednaj mi u Boga w Trójcy Świętej Jedynego tę łaskę, o którą Cię najpokorniej proszę… Przyrzekam skorzystać z niej dla zbawienia mej duszy i zachować na zawsze najgorętszą wdzięczność dla Twojego Boskiego Syna i dla Ciebie, o Maryjo!

Przez niebiańską radość, której doznałaś, gdy Archanioł Gabriel zwiastował Ci Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego – wysłuchaj nas, o Maryjo!

Przez radosne “Magnificat”, które wyśpiewałaś Bogu podczas nawiedzenia św. Elżbiety – wysłuchaj nas, o Maryjo!

Przez niepojętą radość, która przepełniła Twe macierzyńskie Serce w chwili Narodzenia się Bożego Dzieciątka w stajence betlejemskiej – wysłuchaj nas, o Maryjo!

Przez wielką radość, której doznałaś odnajdując dwunastoletniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej – wysłuchaj nas, o Maryjo!

Przez niewypowiedzianą radość, która się stała Twoim udziałem, gdy po raz pierwszy zobaczyłaś Syna Twego Zmartwychwstałego – wysłuchaj nas, o Maryjo!

Przez nieopisaną radość, której dostąpiłaś, jedyna spośród wszystkich ludzi, w chwili Twego chwalebnego Wniebowzięcia – wysłuchaj nas, o Maryjo!

Przez najwyższą radość, gdy Bóg w Trójcy Świętej Jedyny wyniósł Cię do godności Królowej nieba i ziemi – wysłuchaj nas, o Maryjo!
1 Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Maryjo

Módlmy się : Boże, który przez pośrednictwo Maryi, Matki Pocieszenia, w łaskami słynącym Jej Obrazie w Pasierbcu, obdarzałeś i obdarzasz wierny Twój lud nadzwyczajnymi dobrodziejstwami, prosimy Cię najpokorniej, byśmy za Jej macierzyńskim wstawiennictwem, doznawali nieustającej pomocy i pociechy w naszych codziennych troskach i cierpieniach, a po tym ziemskim wygnaniu osiągnęli szczęście wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Serce Jezusa, Źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami! Matko, Pocieszycielko Strapionych, módl się za nami! Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Przeczytaj też!  Modlitwa żołnierza polskiego - modlitwa obozowa

źródło: http://www.pasierbiec.diecezja.tarnow.pl/ad8.html

hastagi na stronie:

#podziękowanie za nawiedzenie obrazu matki boskiej w domu #podziękowanie matce bożej za nawiedzenie domu wiersz #podziękowania matce boskiej za nawiedzenie domu #podziękowanie za nawiedzenie obrazu matki boskiej #podziękowanie za nawiedzenie obrazu w domu #podziękowania dla matki boskiej za nawiedzenie domu #podziękowania matce bożej za nawiedzenie domu #nowenna do matki bożej pocieszenia #podziękowania za nawiedzenie obrazu w domu #podziękowanie matce boskiej za nawiedzenie domu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy