Inne modlitwa

Nowenna do św. Ojca Pio

Nowenna do św. Ojca PioDzień pierwszyŚwięty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża ?mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi

Nowenna do św. Ojca PioDzień pierwszyŚwięty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża ?mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga?, wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę. Ojcze nasz?, Zdrowaś Maryjo?, Chwała Ojcu?Dzień drugiŚwięty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga-Człowieka, by wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga, ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji, którą ci przedkładam.Ojcze nasz?, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu?Dzień trzeciŚwięty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że ?Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą, módl się za mną w moich trudnościach i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.Ojcze nasz?, Zdrowaś Maryjo?, Chwała Ojcu?Dzień czwarty Święty Ojcze Pio, doświadczany z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskęOjcze nasz?, Zdrowaś Maryjo?, Chwała Ojcu?Dzień piątyŚwięty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy ?budzi się nadzieja?, bądź ze mną w moim doświadczeniu, abym ufał w miłość Bożą. Ojcze nasz?, Zdrowaś Maryjo?, Chwała Ojcu?Dzień szóstyŚwięty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba, bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę Ojcze nasz?, Zdrowaś Maryjo?, Chwała Ojcu?Dzień siódmyŚwięty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości, módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskęOjcze nasz?, Zdrowaś Maryjo?, Chwała Ojcu?Dzień ósmyŚwięty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go, w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar, o który cię z ufnością proszę.Ojcze nasz?, Zdrowaś Maryjo?, Chwała Ojcu?Dzień dziewiątyŚwięty Ojcze Pio, Maryja była ci Matką najmilszą, Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie na ziemi, przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie? Ojczenasz?, Zdrowaś Maryjo?, Chwała Ojcu?

Przeczytaj też!  Litania do Matki Bożej Łaskawej

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy