Inne modlitwa

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMPModlitwy odmawiane w każdym dniu nowenny: Modlitwa św. Maksymiliana M. KolbeO Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi ? kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą, i to jak najprędzej.Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królową i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia.O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen.O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.Dzień 1-29 listopadaO Niepokalana, nieba i ziemi Królowo?RozważanieAby zrozumieć, kim jest Niepokalana, koniecznie muszę uznać swą nicość, zdobyć się na pokorną modlitwę, by uzyskać łaskę poznania Jej, i starać się samemu doświadczyć na sobie Jej dobroci i potęgi.O Maryjo bez grzechu poczęta?Dzień II ? 30 listopadaO Niepokalana, nieba i ziemi Królowo?RozważanieMoje akty miłości oddaję Niepokalanej; nie tak, jak wręcza się przedmiot zwyczajnemu pośrednikowi, ale na własność, bo rozumiem, że Nie?pokalana składa je Jezusowi jako swe własne, więc bez zmazy, niepokalane, a On ? Ojcu. W ten sposób staję się coraz bardziej Niepokalanej, jak Niepokalana jest Jezusa, a Jezus ? Ojca.O Maryjo bez grzechu poczęta?Dzień III -1 grudniaO Niepokalana, nieba i ziemi Królowo?RozważanieIleż we wnętrzu mej duszy działania Niepokalanej od zarania mego życia aż do chwili obecnej, ile zadatku Jej dobrodziejstw na przyszłość. Są to tajemnice mej własnej duszy. Wszelka otrzymana łaska w każdym dniu, godzinie i chwili życia mego, to łaska spływająca z Jej macierzyńskiego, miłującego mnie Serca. O Maryjo bez grzechu poczęta?Dzień IV ? 2 grudniaO Niepokalana, nieba i ziemi Królowo?RozważanieBędę się starał tak żyć, by z każdym dniem, z każdą chwilą stawać się coraz bardziej Niepokalanej, coraz doskonalej wypełniać Jej wolę. O Maryjo bez grzechu poczęta?Dzień V ? 3 grudniaO Niepokalana, nieba i ziemi Królowo?RozważanieBędę miłował Niepokalaną ofiarnie jak Matkę. Ona mnie miłuje aż do ofiary ze swego Syna; przy Zwiastowaniu przyjęła mnie za dziecko. Ona upodobni mnie do siebie; mam tylko pozwo?lić Jej, by mnie prowadziłaO Maryjo bez grzechu poczęta?Dzień VI ? 4 grudniaO Niepokalana, nieba i ziemi Królowo?RozważanieStarać się będę sumienie swoje coraz czystszym i coraz delikatniejszym czynić, by coraz bardziej upodabniać się do Niej i sprawić Jej przyjem?ność. O Maryjo bez grzechu poczęta?Dzień VII ? 5 grudniaO Niepokalana, nieba i ziemi Królowo?RozważaniePragnę, by Niepokalana często do mnie zaglądała, by zamieszkała w mej duszy na stałe. Pragnę, by Ona kierowała moimi myślami. Przed Nią otwieram swe serce i Jej oddaję się bez gra?nic. O Maryjo bez grzechu poczęta?Dzień VIII ? 6 grudniaO Niepokalana, nieba i ziemi Królowo?RozważanieAby goręcej ukochać Niepokalaną, będę się starał o Niej myśleć, czytać i rozmawiać. W chwilach zwątpienia, pokusy czy utrapienia będę się do Niej modlić. Ufając Niepokalanej, nie oba?wiam się niczego, nie cofnę się przed żadnym obowiązkiem, choćby bardzo trudnym. O Maryjo bez grzechu poczęta?Dzień IX ? 7 grudniaO Niepokalana, nieba i ziemi Królowo?RozważanieTobie się oddaję, o Niepokalana. Zechciej przeze mnie działać, by w dzisiejszych czasach rozsiewać szczęście po ziemi i duszom niespokojnym dać odpocznienie w Bogu.O Maryjo bez grzechu poczęta?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #bior   #Maryjo   #matko   #na   #nam   #swym   #syna   #za   #zaja