O Światłości wiekuista

3. (mel. 2.)Sam stworzyłeś wszystko, Boże, ?i wszystkiemu sam wystarczasz. ?Dla wierzących Tyś pomocą? i nadzieją niezawodną.4. (mel. 1.)Umocnieni Duchem Świętym ? prośmy Ojca i Chrystusa: ?Boże w Trójcy wszechmogący, ? otocz nas opieką swoją.

Related posts

Top