Inne Modlitwy do Świętych

Odpust ku czci św. Wojciecha i jubileusz Prymasa Polski

Odpust ku czci św. Wojciecha i jubileusz Prymasa Polski Gniezno, 20.04.2010, godz. 00:01 Uroczystość ku czci św. Wojciecha, 25 kwietnia, będzie ogólnopolskim dziękczynieniem za 25

Odpust ku czci św. Wojciecha i jubileusz Prymasa Polski

Gniezno, 20.04.2010, godz. 00:01

Uroczystość ku czci św. Wojciecha, 25 kwietnia, będzie ogólnopolskim dziękczynieniem za 25 lat posługi biskupiej abp. Henryka Muszyńskiego, prymasa Polski.

Główna część obchodów świętowojciechowych odbędzie się w niedzielę, 25 kwietnia. Rozpocznie się procesją, która o godz. 9.20 wyruszy z kościoła pw. św. Michała Archanioła do katedry. O godz. 10.00 na Placu św. Wojciecha w Gnieźnie rozpocznie się uroczysta Msza św. z udziałem Episkopatu Polski i biskupów z zagranicy. Będzie jej przewodniczyć Prymas Polski abp Henryk Muszyński, świętujący jubileusz 25-lecia posługi biskupiej, a homilię wygłosi abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Tradycyjnie już podczas uroczystości świętowojciechowych nuncjusz apostolski wręczy krzyże misyjne. W tym roku przyjmie je 30 osób.

TVP Polonia przeprowadzi transmisję uroczystej Mszy św. ku czci głównego Patrona Polski. Początek transmisji 25 kwietnia o godz. 10.00.

25 lat temu sakry biskupiej abp. Henrykowi Muszyńskiemu udzielił ówczesny prymas kard. Józef Glemp. Jako dewizę pasterskiego posługiwania biskup Muszyński obrał zawołanie św. Piotra: ?Na słowo Twoje, Panie?. Tłumaczył przy tym: ?…pragnę przez to najpierw wyrazić moje niezłomne przekonanie i niezachwianą wiarę w to, że dzieło, posłannictwo, posługa, do której Pan mnie powołał, jest własnym dziełem Boga i jako takie dopełnia się ono i dokonuje mocą Boga samego. Dzieło Boga zaś zobowiązuje mnie do tego, abym we wszystkim ?szukał nie własnej woli, ale woli Tego, który mnie posłał (J 5,30). Po wtóre pragnę dać wyraz temu, że nadal pragnę pozostać pokornym sługą słowa, który wsłuchuje się w słowa Pana i przyjmuje je z miłością, zawierza im i na nich buduje, zachowuje je, wypełnia i głosi? ? deklarował.

Kościół Gnieźnieński srebrny jubileusz sakry biskupiej i 18-lecie posługi Arcybiskupa w Gnieźnie obchodził 25 marca br.

Przeczytaj też!  Modlitwa św. Maksymiliana Kolbego do Najświętszej Panny

swiety Wojciech rys wikipedia

Modlitwa jubileuszowa do św. Wojciecha
JUBILEUSZOWA MODLITWA DO ŚW. WOJCIECHA (1997 R.)

Wszechmogący Boże, Ty przez nauczanie i chwalebne męczeństwo św. Wojciecha, od samych początków umacniałeś nasz naród w wyznawaniu Twego Imienia. Ty sprawiłeś, że dar łaski wiary zasiany przez św. Wojciecha i użyźniony jego męczeńską krwią, scalał i jednoczył Polaków we wszystkich trudnych i bolesnych momentach tysiącletniej historii narodu. W wyjątkowej chwili przełomu wieków, jak nasi ojcowie, stajemy u grobu Świętego Męczennika i wspominamy wielkie wydarzenia roku 1000, kiedy w obecności Legatów Papieża Sylwestra II, cesarza Ottona III i ówczesnego Księcia Bolesława Chrobrego, rozpoczęło się wykuwanie zrębów naszej narodowej i państwowej tożsamości. Świadomi powagi obecnego czasu oraz odpowiedzialności za losy Kościoła i Ojczyzny u progu nowego tysiąclecia, pragniemy wznieść naszą modlitwę wołając:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

Wszechmogący Boże, przywołując słowa Piotra naszych czasów wygłoszone w Gnieźnie podczas I Pielgrzymki do ojczyzny, pokornie dziękujemy, że to właśnie przy relikwiach św. Wojciecha została ustanowiona pierwsza polska Metropolia, kładąc podwaliny ładu hierarchicznego dla przyszłych dziejów Kościoła w Polsce. Otaczaj go swoją opieką i spraw, aby mógł cieszyć się świętością wszystkich swoich dzieci i bez przeszkód wypełniać ewangelizacyjną misję głoszenia Dobrej Nowiny światu:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

Boże, Ty słowami Ojca Świętego Jana Pawła II przypominasz nam, że Wojciechowe Gniazdo ? Gniezno zawsze wyrażało jedność naszego narodu z początkiem Ojczyzny. ?Gdybyśmy bowiem oderwali się od naszych korzeni, gdybyśmy zapomnieli o naszym Gnieździe, zagubilibyśmy także siebie wśród zawiłych dróg historii?. Spraw prosimy, abyśmy nigdy nie zagubili naszych duchowych korzeni, a budując przyszłość naszej Ojczyzny, opierali ją na trwałym fundamencie wartości ewangelicznych:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

Boże, św. Wojciech całym swym życiem był wiernym świadkiem i nauczycielem Twojej Ewangelii. Prawda zaś Ewangelii, jak chleb jest niezbędna dla harmonijnego rozwoju każdego społeczeństwa, które potrzebuje duchowej odnowy i troski o prymat wartości ludzkich (Jan Paweł II). Św. Wojciech ? odważny i jawny świadek Chrystusowej tajemnicy, przekazał każdemu z nas misję przeniesienia tego płomienia wiary przez próg nowego tysiąclecia. Odpowiedzialność za dziedzictwo katolickiej wiary i chrześcijańskiej kultury narodowej jest złożona w kruche dłonie każdego z nas. Dopomóż nam Boże, abyśmy okazali się godni wielkiego duchowego dziedzictwa Apostoła Słowian i tak jak on potrafili dawać żywe świadectwo wiary:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

Przeczytaj też!  Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdan i samych siebie

Wszechmogący Boże, Ty w Apostole Słowian dałeś nam przykład i wzór posługi misyjnej. Święty Męczennik nie tylko Ewangelię głosił, ale i oddał za nią życie, dzięki czemu ewangeliczny posiew Jego męczeńskiej śmierci wciąż przynosi duchowe owoce i wzywa nas do modlitwy w misyjnych intencjach Kościoła. Wspieraj swoją łaską misjonarzy i misjonarki, otaczaj opieką wszystkie misyjne dzieła i błogosław tym, którzy swoją pracą, modlitwą i ofiarą wspierają ewangelizacyjną posługę Kościoła. Obdarz nas licznymi powołaniami misyjnymi, aby nowe zastępy apostołów, tak jak św. Wojciech, mogły podjąć misyjną posługę głoszenia Dobrej Nowiny światu. Niech misyjny zapał i apostolskie zaangażowanie wszystkich ochrzczonych stanie się zwiastunem nowej wiosny chrześcijaństwa:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

Boże, Święty Wojciech swą prawością i wrażliwością na potrzeby bliźnich był otwarty na duchowe i materialne braki, wówczas jeszcze nie tak bardzo podzielonego świata. Dziedzictwo św. Wojciecha przekracza i niweluje ludzkie granice i niedostatki, zastępując nienawiść ? miłością, a zło i niesprawiedliwość ? dobrem i sprawiedliwością. Niech wojciechowe dziedzictwo jedności i dobra współbrzmi z treściami Roku Jubileuszowego, w którym tak dobitnie rozbrzmiewa Chrystusowe wezwanie do nawrócenia. Niech ten czas przyniesie owoce wzajemnego pojednania, otwarcia i braterskiej miłości:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

Boże, w św. Wojciechu dałeś nam Patrona naszych trudnych czasów, Patrona i opiekuna naszego życia. On ciągle jest obecny w piastowskim Gnieźnie, naszym narodzie i Kościele. Obecnie zaś, gdy runął mur dzielący Europę i stopniowo przemijają dotychczasowe podziały, św. Wojciech, jak przed tysiącem lat, staje się patronem jednoczącej się Europy i nowej ewangelizacji. Na progu trzeciego tysiąclecia, misja św. Wojciecha domaga się nowej aktualizacji, nowego zapału i nowej wrażliwości. Daj nam Panie, abyśmy tak jak św. Męczennik potrafili dobrze odczytywać znaki czasu i jako społeczność Kościoła właściwie na nie odpowiadać:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

Przeczytaj też!  Gdy śliczna Panna Syna kołysała

Boże, poprzez obchody milenium męczeństwa św. Wojciecha w naszej Ojczyźnie, zanurzamy się w samo serce nauki Chrystusowej. Św. Paweł – Apostoł narodów, wzywa nas: ?Tak w Nim postępujcie: zapuście w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności? (Kol 2,6-7). Ten biblijny drogowskaz wiary ukazuje nam jedyną ? Chrystusową drogę, która prowadzi do życia wiecznego. Udziel nam Panie światła i mądrości, abyśmy zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i ogólnonarodowym ? tak jak nasi ojcowie ? potrafili do końca naszych dni okazać wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

?Boże, w świętych swych chwalebny, co ich zsyłasz w czas potrzebny. Daj, niech dojdziemy przez Wojciecha, gdzie wieczysta jest pociecha?.
R. Amen.

(md ? Biuro Prasowe KEP 2010)

hastagi na stronie:

#modlitwa wiernych na odpust #gniezno odpust 2011 #modlitwa wiernych odpust #Wystrój kościoła na odpust #odpust św wojciecha 2011 łódź #misje św mp3 #odpust gniezno 2011 #modlitWA WIERNYCH NA NIEDZIELĘ MISYJNĄ #obchody św wojciecha gniezno 2011

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy