Inne Modlitwy codzienne

Ojcze nasz. Modlitwa Pańska

Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz,
któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

Amen.

Po łacinie
Pater noster (Ojcze nasz)

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.

Amen.

hastagi na stronie:

#ilustracje do modlitwy Ojcze nasz #ojcze nasz rysunki #ojcze nasz w rysunkach #modlitwa Ojcze nasz w obrazkach #rysunki do modlitwy ojcze nasz #ojcze nasz obrazki #obrazki do modlitwy ojcze nasz #modlitwa ojcze nasz ilustracje #rysunki do ojcze nasz #ojcze nasz modlitwa w obrazkach

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy