Poranne błogosławieństwo przed wyjściem z domu

Poranne błogosławieństwo przed wyjściem z domu Boże, proszę Cię, błogosław cały dzień, który właśnie rozpoczynam. Błogosław moje spojrzenie, by było czyste. Błogosław moje myśli, by były pełne Ciebie. Błogosław moje czyny, by służyły braciom. Błogosław moje słowa, by były budujące dla innych. Błogosław mnie, abym wytrwał/a dziś w dobrych postanowieniach, pragnął/pragnęła tylko tego, co dobre, święte i zgodne z Twoim zamysłem wobec mnie. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie także na każdego, kogo spotkam dziś na mej drodze. Amen.

Related posts

Top