POŚWIĘCENIE RODZINY LUDZKIEJ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI

POŚWIĘCENIE RODZINY LUDZKIEJ

JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI

P.: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas,

korzących się u stóp Twego ołtarza.

W.: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie nale eć chcemy.

P.: Oto dzisiaj ka dy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu

Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie

wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi.

Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy i pociągnij

wszystkich do świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko

wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym,

którzy Cię opuścili.

W.: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli

z nędzy i głodu.

P.: Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda

oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło

nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. U ycz Kościołowi Twemu

bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw,

aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Nowenna do Chrystusa Króla

2

W.: Chwała bądź Bo emu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć

i chwała na wieki. Amen.

hastagi na stronie:

#akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi

Tags , , , , , , , , ,

Related posts

Top