Inne Modlitwy w różnych potrzebach

Prośba o wolność wewnętrzną

Prośba o wolność wewnętrzną

Boże, wzbudź we mnie pragnienie wolności od pychy, egoizmu, miłości własnej, szukania siebie, myślenia i mówienia o sobie, od wygodnictwa, niecierpliwości, niezadowolenia, gniewu, kaprysów, nastrojów… wolności od przywiązań do ludzi, miejsc, sytuacji, od nałogów, namiętności, złych skłonności, od sympatii i antypatii, od chciwości, pożądań, złych myśli, fantazji, wyobrażeń, od niechęci, nieżyczliwości, zazdrości, posądzeń, urazów i uprzedzeń względem bliźnich…wolności od dogadzania swym zmysłom, zwłaszcza oczom, podniebieniu, od przywiązania do pieniędzy, rzeczy, jakiejkolwiek własności…wolności od strachu, lęku, trwogi, nieufności względem Boga i ludzi, od tchórzostwa i podejrzliwości, od braku współczucia i miłosierdzia, ale też od zbytniego liczenia na siebie, na swoje talenty i cnoty, na względy u ludzi…wolności od pesymizmu i zgorzknienia w chorobie, od smutku i przygnębienia w cierpieniu, od buntu i oporu wobec mądrej woli Bożej…Boże, udziel mi daru pokornej wolności, otwartej na Boga i Jego łaski, na Chrystusa i Jego Odkupienie, na Ducha Świętego i Jego natchnienia, na przemieniającą moc Bożej obecności we mnie…wolności dla Królestwa Bożego i Kościoła, dla dusz nieśmiertelnych i ich zbawienia, dla gorliwej pracy duszpasterskiej, dla miłości i miłosierdzia względem grzeszników…wolności dla ochotnego przyjmowania cierpień, bólu, choroby, dolegliwości, przeciwności życiowych jako wyrazu woli Bożej i dobroci Ojca…wolności wyzwalającej uśmiech, radość, pogodę ducha, optymizm i zadowolenie godne ucznia Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Zbawiciela, ucznia oczekującego promiennej nadziei radowania się Bogiem w szczęściu wiecznym. Amen.

hastagi na stronie:

#wolność wewnętrzna #modlitwa o wolnosc #Modlitwa o wolnosc wewnetrzna

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #cej   #jest   #jeste   #Modlitwy różne   #na   #nasz   #nasze   #stali   #ty