Inne Różaniec

różaniec wynagradzający

różaniec wynagradzający

Jednym z warunków nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca jest różaniec wynagradzający. Nie różni się zasadniczo od różańca odmawianego w inne dni. Ważne jest, aby pamiętać o wynagradzającej intencji: za grzechy i zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi.

Matka Boża z różańcem w dłoniach

Matka Boża, objawiając się w Fatimie Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji w 1917 roku ukazywała się z różańcem w dłoniach. Kiedy Franciszek opisywał wygląd Białej Pani, powiedział: ?Matka Najświętsza trzyma między dłońmi i tyłem prawej ręki paciorki, które zwieszają się wzdłuż Jej sukni?. To właśnie on usłyszał, 13 maja 1917 roku, że jeśli chce pójść do nieba, ?musi jeszcze odmówić wiele różańców?. Chwilę potem Matka Boża wypowiedziała słowa, które będzie powtarzać za każdym razem: ?Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny?.

Podczas ostatniego objawienia się dzieciom, 13 października 1917 roku, powiedziała: ?Jestem Królową Różańca. Przychodzę zachęcić wiernych do odmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak bardzo obrażany. Niech odmawiają różaniec święty, poprawiają się i czynią pokutę za grzechy?.

Wezwanie do pokuty łączy się z wezwaniem do modlitwy różańcowej w intencji zadośćuczynienia za grzechy własne i innych ludzi, w intencji nawrócenia grzeszników i tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia oraz w intencji wynagrodzenia obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Modlitwa różańcowa w powyższych intencjach jest pierwszym krokiem na drodze życia duchem pokuty i wynagrodzenia, do którego wzywała Matka Boża w Fatimie.

jak odmawiać różaniec wynagradzający

Zaleca się odmówić na początku różańca, przed Najświętszym Sakramentem, modlitwę Anioła z Fatimy do Trójcy Przenajświętszej: Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Można również przed różańcem wzbudzić w sobie następującej akty strzeliste:

Pierwsza sobota

Najdostojniejsza Królowo świata, o Maryjo zawsze Dziewico, któraś zrodziła Chrystusa, Pana i Odkupiciela świata, uproś światu pokój i zbawienie.

Matko Najświętsza! Ofiarujemy Ci ten różaniec w intencji wynagrodzenia za obelgi przeciwko Twemu Niepokalanemu Poczęciu.

Druga sobota

Dziewico-Matko, której nigdy nie dotknęła zmaza grzechu pierworodnego ani uczynkowego, Tobie zwierzam czystość mego serca.

Matko Najświętsza! Ofiarujemy Ci ten różaniec w intencji wynagrodzenia za obelgi przeciwko Twemu świętemu Dziewictwu.

Trzecia sobota

Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym orędownikiem u Pana.

Matko Najświętsza! Ofiarujemy Ci ten różaniec w intencji wynagrodzenia za obelgi przeciwko Twemu Bożemu Macierzyństwu.

Czwarta sobota

Najczystsze Serce Maryi, powierzam się Tobie całkowicie.

Matko Najświętsza! Ofiarujemy Ci ten różaniec w intencji wynagrodzenia za obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, nienawiść, wzgardę, a nawet nienawiść do Ciebie, Matko Jezusa.

Piąta sobota

Maryjo, spraw, bym żył w Bogu, z Bogiem i dla Boga.

Matko Najświętsza! Ofiarujemy Ci ten różaniec w intencji wynagrodzenia za bluźnierstwa, które znieważają Cię w twych świętych wizerunkach.

Po każdym dziesiątku należy odmówić modlitwę, którą Matka Boża przekazała dzieciom w Fatimie w lipcu 1917 roku: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Odmawiając różaniec, można po słowach ??i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus? dodać poniższe wezwania, w każdej tajemnicy inne:

1. Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!

2. Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!

3. Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!

4. Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków!

5. Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

rozważanie tajemnic różańca

Różaniec to nie samo ?klepanie? zdrowasiek. Różaniec to głęboka modlitwa. Odmawiając go, należy przestrzegać zaleceń zawartych w liście apostolskim Jana Pawia II Rosarium Virginis Mariae. Chodzi tu przede wszystkim o rozważanie, czyli kontemplację tajemnic różańcowych, która musi iść w parze z modlitwą ustną. Papież zachęca nas do bardzo spokojnego, medytacyjnego odmawiania różańca. Podkreśla rolę zapowiadania każdej tajemnicy, zaleca odczytywanie przed jej rozważeniem odnoszącego się do niej fragmentu Pisma Świętego oraz chwilę rozważania danej tajemnicy w ciszy.

Różaniec jest modlitwą dwuwarstwową. Specyficzna technika modlitewna, która polega na powtarzaniu tych samych modlitw jest przygotowaniem serca i umysłu do rozważania najważniejszych wydarzeń z życia Chrystusa i Jego Matki, które zarazem są dziejami naszego zbawienia. Rytm i melodyka słów w różańcu nieustannie podtrzymują więź z Bogiem, pozwalają w skupieniu rozważać tajemnice, budzą pragnienie głębszej wiary i otwierają człowieka na łaskę Bożą. Jan Paweł II we wspomnianym liście o różańcu napisał, że modlitwa ta należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej.

żyć duchem wynagrodzenia

Odmawianie różańca wynagradzającego w pierwszą sobotę miesiąca powinno nas prowadzić do życia duchem pokuty i wynagrodzenia każdego dnia. Chodzi tu o wypracowanie w sobie postawy codziennej ofiary, życia bez grzechu, wyrzekania się wszelkich przywiązań do zła oraz dawania z siebie więcej niż prosi o to Pan Bóg.

Kiedy Matka Boża objawiła się w Fatimie, tym, co najbardziej zdumiało Franciszka, Hiacyntę i Łucję i co pochłaniało ich uwagę, był Bóg, ukryty w niezmiernej światłości, która promieniowała z dłoni Maryi. Ale tylko Franciszkowi Chrystus objawił się ?bardzo smutny?. Którejś nocy jego ojciec usłyszał szloch chłopca i zapytał go, dlaczego płacze. Syn odpowiedział: ?Myślałem o Jezusie, który jest bardzo smutny z powodu grzechów popełnianych przeciw Niemu?. Później ożywiało go tylko jedno pragnienie: chciał pocieszać i rozweselać Jezusa.

W życiu Franciszka dokonała się przemiana, którą moglibyśmy nazwać radykalną. Podjął głębokie życie duchowe, które wyrażało się w wytrwałej i żarliwej modlitwie. To ona też prowadziła go do stopniowego oczyszczenia duchowego poprzez wyrzekanie się przyjemności, a nawet niewinnych zabaw dziecięcych. Znosił bez jednej skargi dotkliwe cierpienia spowodowane przez chorobę, która skończyła się jego śmiercią. Zdawało mu się, że to wszystko za mało, aby pocieszyć Jezusa. Umarł z uśmiechem na ustach. W małym Franciszku było wielkie pragnienie wynagrodzenia za winy grzeszników, dlatego starał się być dobry i ofiarowywał Bogu swoje wyrzeczenia i modlitwy.

Niech świadectwo życia dziś już błogosławionego Franciszka zachęci nas do życia duchem wynagrodzenia – rozweselania smutnego oblicza Jezusa i Maryi.

opracował:

ks. Krzysztof Zimończyk SCJ

(Kraków)
Czas Serca

hastagi na stronie:

#z czego zrobić różaniec #Różaniec wynagradzający #z czego mozna zrobic rozaniec #rozwazania rozancowe #jak zrobić różaniec #wygląd różańca #różaniec fatimski rozważania #rozważania różańcowe fatimskie #rozważania różańcowe dla dzieci #różaniec wygląd

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy