Inne modlitwa

Siedem ofiarowań Krwi Chrystusa

Siedem ofiarowań Krwi Chrystusa1. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,- na chwałę

Siedem ofiarowań Krwi Chrystusa1. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,- na chwałę Twojego Imienia, za nadejście Twojego Królestwa i za zbawienie wszystkich dusz.Po każdym ofiarowaniu następuje krótkie milczenie, potem powtarza się:P. Chwała Ojcu.W. Jak była na początku.P. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus,W. Który nas Krwią swoją odkupił.2. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,-za rozwój Kościoła, za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zakony i za uświęcenie ludu Bożego.3. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,-w intencji nawrócenia grzeszników, za umiłowanie Twojego Słowa i za jedność wszystkich chrześcijan.4. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,-za kierujących społecznościami, za chrześcijańskie obyczaje w życiu publicznym i za pokój i sprawiedliwość między narodami.5. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,-za uświęcenie prac i cierpień, za biednych, chorych, strapionych i za tych wszystkich, którzy polecili się naszym modlitwom.6. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,-za potrzeby duchowe i doczesne nas samych, naszych krewnych i dobroczyńców oraz naszych nieprzyjaciół.7. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,-za tych, którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, o ich wieczne zjednoczenie z Chrystusem w chwale.P. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, W. Bądź uwielbiona na wieki.

Przeczytaj też!  Abba Ojcze

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy