Inne modlitwa

Starożytna modlitwa odmawiana przed figurą cudownego Pana Jezusa Cierpiącego:

Starożytna modlitwa odmawiana przed figurą cudownego Pana Jezusa Cierpiącego: O Jezu, Synu Boży wcielony, któryś dla naszego zbawienia raczył narodzić się w stajence, życie wieść w ubóstwie, utrapieniach i nędzy, a na krzyżu w strasznej nędzy umrzeć, proszę, abyś, gdy będę umierać, rzekł do Twego Ojca Boskiego: ?Ojcze przebacz mu!? Powiedz do ukochanej Matki Twojej: ?Oto syn Twój.? Powiedz do duszy mojej: ?Dziś ze mną będziesz w raju.? Boże mój, nie opuszczaj mnie w owej godzinie. Pragnę tak, Boże mój, dusza moja pragnie Ciebie, któryś jest źródłem żywych wód, życie moje jak cień przemija, jeszcze malutko i dokona się wszystko. Przeto, o czcigodny Zbawicielu mój, od tej chwili, aż na całą wieczność w ręce Twoje oddaję ducha mego. O Panie Jezu, przyjmij duszę moją.Amen. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie tej modlitwy z sercem skruszonym i nabożnie ?pp. Pius IX, dnia 10 VI1856 r.)

Similar Posts