Inne modlitwa

Szkoła modlitwy

Szkoła modlitwyModlitwy świętego AugustynaPrzyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń mą duszę prostą, kochającą

Szkoła modlitwyModlitwy świętego AugustynaPrzyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń mą duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen.Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił. Amen.Modlitwa Piusa XIIPrzyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej. Amen.Modlitwa Leona XIIIDuchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego. Amen.Modlitwa świętego SymeonaPrzybądź, Duchu Święty, Przybądź, wieczna radości, Przybądź Ty, który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy, Przybądź Ty sam do mnie samego. Przecież widzisz, jestem sam. Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś I uczyniłeś samotnym na tym świecie. Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie, Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem. Przybądź, moje tchnienie i moje życie. Przybądź, pocieszenie mojej duszy. Przybądź, moja radości i moja chwało. Przybądź, moja nieustanna rozkoszy. Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie, Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem. Amen.

Przeczytaj też!  Koronka do błogosławionych Sióstr Nazaretanek męczenniczek z Nowogródka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy