Tag Archives: aby

Modlitwa do św. Siostry Faustyny bł. Jana Pawła II

Modlitwa do św. Siostry Faustyny bł. Jana Pawła II

Modlitwa do św. Siostry Faustyny bł. Jana Pawła II Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom.…

Modlitwa Świętej Siostry Faustyny o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich

Modlitwa Świętej Siostry Faustyny o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.…

Akt zawierzenia rodzin Miłosie?

Akt zawierzenia rodzin Miłosierdziu Bożemu O Najmiłosierniejszy Boże, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufamy bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Pragniemy, aby cała nasza rodzina żyła zawsze w promieniach Twojego miłosierdzia, które wywyższamy i błogosławimy.…

Nowenna do Opatrzności Bożej

Nowenna do Opatrzności Bożej Dzień pierwszyMÓDLMY SIĘ: Boże, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego co służy naszemu dobru. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.P. Panie, Twoją Opatrzność świętą wychwalamy.W.…

Błogosławieństwo przed podróżą

Błogosławieństwo przed podróżą Boże Ojcze, który posyłasz aniołów, aby strzegli naszych dusz i ciał, poślij ich przed nami i błogosław nam na czas podróży. Niech szczęśliwie dotrzemy do jej celu, unikając zasadzek czyhających na nasze życie. Prosimy Cię o opiekę archanioła Rafała, byśmy chronieni przez niego w każdym czasie kroczyli drogami, które Ty w swoim miłosierdziu nam wyznaczasz.…
Top