Tag Archives: albo

abyśmy wszyscy byli zjednoczeni jak Ty z Ojcem w jednym Duchu

abyśmy wszyscy byli zjednoczeni jak Ty z Ojcem w jednym Duchu

Z Tobą modlimy się, Panie, abyśmy wszyscy byli zjednoczeni jak Ty z Ojcem w jednym Duchu. Z Tobą modlimy się, Panie, abyśmy wszyscy byli zjednoczeni jak Ty z Ojcem w jednym Duchu. Z Tobą modlimy się, Panie, za Twój Kościół, ażeby pragnienie jedności było coraz silniejsze, ażeby jedność nie była odsuwana jako niedostępna, albo chciana tylko w duchu, a nie w praktyce życia.…

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.…

POŚWIĘCENIE RODZINY LUDZKIEJ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI

POŚWIĘCENIE RODZINY LUDZKIEJ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI P.: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. W.: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie nale eć chcemy. P.: Oto dzisiaj ka dy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.…

Oj, maluśki, maluśki, maluśki jako rękawiczka

Oj, maluśki, maluśki, maluśki jako rękawiczka, alboli też jakoby, kawałeczek smyczka. La…. Czy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w niebie, wszak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. La… Tam Ci zawsze służyły, służyły prześliczne Anioły, a tu leżysz sam jeden, sam jeden jako palec goły.…
Top