Tag Archives: awie

Koronka ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP Matki Bożej

Koronka ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP Matki Bożej

Koronka ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP Matki Bożej(odmawia się na różańcu) Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej. Dziewico Niepokalana biegniemy za Tobą pociągnięci wonią Twojej Światłości.Na dużych paciorkach:W swoim Poczęciu Maryja otrzymała Pełnię Błogosławieństwa i Miłosierdzie od Boga swego Zbawcy.Na…

Strumienie Miłosierdzia 2010

Strumienie Miłosierdzia 19-20 listopada 2010 Strumienie Miłosierdzia 19-20 listopada 2010 “OGŁASZAMY KRÓLESTWO BOŻE W NAS” (por. Łk 17.20) Szczególnie polecam wszystkim tym, którzy w ostatnim czasie doświadczyli zła w swoim życiu lub pragną odnowienia swojego życia. Jeżeli nie możecie być na całości można przyjść na konferencję przed Mszą św.…

Modlitwa o kanonizację bł. Karoliny Kózkówny

Modlitwa o kanonizację bł. Karoliny Kózkówny 11.07.2008. Boże Wszechmogący, który tajemnice Królestwa objawiasz pokornym i ubogim, Ty prowadziłeś Błogosławioną Karolinę do świętości drogą wytrwałej modlitwy, sumiennego spełniania codziennych obowiązków, zaangażowania w parafialne apostolstwo i wierności Twojej nauce aż do śmierci. Dopomóż mi trwać – jak Ona – na modlitwie, uczynić pracę służbą Tobie i bliźnim oraz gorliwie podejmować apostolskie dzieła we wspólnocie Kościoła.…
Top