Tag Archives: boski

Modlitwa kleryka ks. F. Grudniok

Modlitwa kleryka ks. F. Grudniok

Modlitwa kleryka ks. F. Grudniok Boski Zbawicielu! Powołałeś mnie do służby ołtarza i do posługi ludowi Bożemu. Dotknij moich oczu, aby stały się większe, aby widziały więcej, lepiej i dalej. Daj mi oczy poszerzone przez wiarę, rozjaśnione przez miłość. Daj mi oczy, które widzą całą nędzę i całą wielkość człowieka.…

Modlitwy za wybranego kapłana, zakonnika

Modlitwy za wybranego kapłana, zakonnika Dobry Boże, który powołałeś do swojej służby… [tutaj wymienia się imię Kapłana lub Zakonnika (-cy)], spraw, by był szczęśliwym i cierpliwym szafarzem Twojej łaski. Proszę Cię o wszelkie dary potrzebne mu do wytrwania na drodze, którą poszedł oraz do dobrego wypełniania Twojej woli.…

Modlitwa za kapłanów ss. Urszulanek

Modlitwa za kapłanów ss. Urszulanek O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości. Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia.…

Modlitwa Roku Kapłaństwa papieża Benedykta XVI

Modlitwa Roku Kapłaństwa papieża Benedykta XVI Panie Jezu, który w świętym Janie Vianney zechciałeś obdarzyć Kościół dotykalnym znakiem Twojej pasterskiej miłości, spraw, abyśmy z jego towarzyszeniem i umocnieni jego przykładem, w pełni przeżywali Rok Kapłański. Pozwól, abyśmy tak jak on, zatrzymując się przed Eucharystią, mogli nauczyć się jak proste i bliskie jest Twoje Słowo, które nas poucza, jak łagodna jest miłość, z którą przyjmujesz skruszonych grzeszników, jak pocieszające jest wierne oddanie się Twojej Niepokalanej Matce.…
Top