Tag Archives: Boże

Boże, zmiłuj się nad nami

Boże, zmiłuj się nad nami

2. Niech świat cały pozna wreszcie ? Ciebie, Panie, Twoje drogi. ? Niechaj przyjmą Twe zbawienie ? wszyscy ludzie i narody.3. Niechaj radość zapanuje ? pośród ludów całej ziemi, ? żeś Ty, Panie, sprawiedliwy, ? rządzisz i kierujesz nimi.4. Ziemia plony już wydała, ?…

Boże wszechmocny

2. Stwórco wszystkiego, Ojcze, źródło życia, ? Ty nas kształtujesz na swe podobieństwo. ? Udziel nam wiary, która niech zasłuży -na Twą nagrodę.3. Duchu płomienny, światło i miłość, ? władasz stworzeniemz dobrocią i mocą. ? Odnów umysły, rozpal swoim żarem ?…
Top