Tag Archives: daj

Modlitwa dziecka ZA DZIADKA

Modlitwa dziecka ZA DZIADKA

ZA DZIADKA Dziękuję Ci, Panie, za dziadziusia mojego. Tata mówi, że dziadziuś mnie bardziej kocha niż jego, bo ja jestem jego wnuczkiem. Ty wiesz, Panie, jak dobrze być na rękach dziadziusia. Brał Cię na ręce sprawiedliwy Symeon i poznał, że jesteś Bogiem.…

Modlitwa przed egzaminem

Modlitwa przed egzaminem Boże, bądź ze mną i pomóż mi, abym dał z siebie wszystko. Daj mi jasność umysłu i uczciwość serca. jeśli przekonam się, że są rzeczy, których nie znam, nie pozwól mi się denerwować, ani okłamywać… Boże, bądź ze mną i pomóż mi, abym dał z siebie wszystko.…

o doskonałą miłość

Panie Jezu, w przeddzień Twej śmierci za nas modliłeś się, żeby Twoi uczniowie byli w doskonałej jedności, jak Ty w Ojcu, a Ojciec w Tobie. Daj nam więc odczuwać aż do bólu niewierność naszego rozdarcia jedności. Daj nam lojalność poznania i odwagę odrzucenia tego, co się kryje w naszej obojętności, nieufności i nawet wrogości wzajemnej.…

Modlitwa Ojca Świętego Pawła VI za kapłanów

Modlitwa Ojca Świętego Pawła VI za kapłanów O Panie, daj sługom Twoim serce, które obejmie całe ich wychowanie i przygotowanie. Niech będzie świadome wielkiej nowości, jaka zrodziła się w ich życiu, wyryła się w ich duszy. Serce, które byłoby zdolne do nowych uczuć, jakie Ty polecasz tym, których wybrałeś, by byli sługami Twego Ciała Eucharystycznego i Twego Ciała Mistycznego Kościoła.…

Modlitwa kleryka ks. F. Grudniok

Modlitwa kleryka ks. F. Grudniok Boski Zbawicielu! Powołałeś mnie do służby ołtarza i do posługi ludowi Bożemu. Dotknij moich oczu, aby stały się większe, aby widziały więcej, lepiej i dalej. Daj mi oczy poszerzone przez wiarę, rozjaśnione przez miłość. Daj mi oczy, które widzą całą nędzę i całą wielkość człowieka.…
Top