Tag Archives: ducha

Starożytna modlitwa odmawiana przed figurą cudownego Pana Jezusa Cierpiącego:

Starożytna modlitwa odmawiana przed figurą cudownego Pana Jezusa Cierpiącego:

Starożytna modlitwa odmawiana przed figurą cudownego Pana Jezusa Cierpiącego: O Jezu, Synu Boży wcielony, któryś dla naszego zbawienia raczył narodzić się w stajence, życie wieść w ubóstwie, utrapieniach i nędzy, a na krzyżu w strasznej nędzy umrzeć, proszę, abyś, gdy będę umierać, rzekł do Twego Ojca Boskiego: ?Ojcze…

Modlitwa do św. Katarzyny Laboure

Modlitwa do św. Katarzyny Laboure Św. Katarzyno Laboure, Ty, która otrzymałaś dla nas wszystkich Cudowny Medalik, uproś tę łaskę u Boga, aby jak najwięcej osób korzystało z tego Maryjnego daru dla dobra ich ducha i ciała. Bądź dla nas, zgodnie z życzeniem Niepokalanej, wzorem doskonałego życia chrześcijańskiego.…

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice Różańca Świętego Tajemnice radosneI. Zwiastowanie Najświętszej Maryi PannieII. Nawiedzenie św. ElżbietyIII. Narodzenie Jezusa w BetlejemIV. Ofiarowanie Jezusa w ŚwiątyniV. Odnalezienie Jezusa w ŚwiątyniTajemnice światłaI. Chrzest Jezusa w JordanieII. Objawienie się Jezusa na weselu w KanieIII. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawróceniaIV.…

Pacierz codzienny

Pacierz codzienny Modlitwa PańskaOjcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.…

Litania loretańska do Matki Bożej

Litania loretańska do Matki Bożej Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, ? zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, Jedyny Boże,Święta Maryjo, ? módl się za nami.Święta Boża Rodzicielko,Święta Panno nad pannami,Matko Chrystusowa,Matko Kościoła,Matko łaski Bożej,Matko nieskalana,Matko najczystsza,Matko dziewicza,Matko nienaruszona,Matko najmilsza,Matko przedziwna,Matko dobrej rady,Matko Stworzyciela,Matko Zbawiciela,Panno roztropna,Panno czcigodna,Panno wsławiona,Panno można,Panno łaskawa,Panno wierna,Zwierciadło sprawiedliwości,Stolico mądrości,Przyczyno naszej radości,Przybytku Ducha Świętego,Przybytku chwalebny,Przybytku sławny pobożności,Różo Duchowna,Wieżo Dawidowa,Wieżo z kości słoniowej,Dornie złoty,Arko przymierza,Bramo niebieska,Gwiazdo zaranna,Uzdrowienie chorych,Ucieczko grzesznych,Pocieszycielko strapionych,Wspomożenie wiernych,Królowo Aniołów,Królowo Patriarchów,Królowo Proroków,Królowo Apostołów,Królowo Męczenników,Królowo Wyznawców,Królowo Dziewic,Królowo wszystkich Świętych,Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,Królowo wniebowzięta,Królowo Różańca świętego,Królowo rodziny,Królowo pokoju,Królowo Polski.Baranku…
Top