Tag Archives: dzieci

Litania do św. Krzysztofa

Litania do św. Krzysztofa Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie elejson.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, jedyny Boże,Święta Maryjo, módl się za nami,Święty Krzysztofie, podświadomie szukający Boga,Święty Krzysztofie, pragnący służyć Najsilniejszemu Władcy,Święty Krzysztofie, pracujący dla dobra bliźnich,Święty Krzysztofie, mężnie walczący z żywiołem,Święty Krzysztofie, przez Dzieciątko Jezus nawiedzony,Święty Krzysztofie, dźwigający Tego, który ciężar grzechówświata nosił, Święty Krzysztofie, cudem zakwitnięcia suchej laskiodznaczony, Święty Krzysztofie, apostołem przez Dzieciątko Jezusmianowany, Święty Krzysztofie, któryś tysiączne serca pogan przeistaczał,Święty Krzysztofie, Zwycięzco pokus,Święty Krzysztofie, bohaterski Męczenniku,Święty Krzysztofie, Patronie pielgrzymów,Święty Krzysztofie, Patronie podróżujących,Święty Krzysztofie, Patronie kierowców,Święty Krzysztofie, Patronie lotników i marynarzy,Święty Krzysztofie, Patronie kolejarzy,Święty Krzysztofie, Opiekunie możny,Święty Krzysztofie, łaską wysłuchań przez Boga nagrodzony,Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie,Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie,Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie,Od grzechu każdego, wybaw nas, Panie,Od katastrof lotniczych i innych, za wstawiennictwemśw.…
Top