Tag Archives: dzieci

Koronka do Opatrzności Bożej

Koronka do Opatrzności Bożej

Koronka do Opatrzności BożejW imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.O Jezu, posłany przez Ojca na ziemię jako Zbawiciel człowieka, spraw, aby nasza modlitwa stała się współudziałem z Jego Opatrznością. (na dużych paciorkach)Opatrzności Boga Żywego, Stwórcy i Odkupiciela, czuwaj nad nami i nad całym światem.…

45. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU 19?25 lutego 2012 r.

45. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU 19?25 lutego 2012 r. Niedziela, 19 lutego 2012 r. ? VII NIEDZIELA ZWYKŁA Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa. Modlitwa za polskie rodziny, aby wierne Bogu i Kościołowi, umacniały się w trzeźwości i służyły Ojczyźnie. Poniedziałek, 20 lutego 2012 r.…

RODZICIELSKI AKT OFIAROWANIA DZIECKA PANU BOGU

RODZICIELSKI AKT OFIAROWANIA DZIECKA PANU BOGU (2 lutego) Aktu Ofiarowania swoich dzieci dokonują rodzice w Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Akt ten uświadamia rodzicom, że władzę rodzicielską wobec dzieci wykonują niejako w imieniu Pana Boga. Z tej właśnie racji mają prawo nie tylko do szacunku, ale i do czci ze strony dzieci, co nakazuje czwarte przykazanie Boże: Czcij ojca swego i matkę swoją.…

Litania Ostrobramska

Matko Boska Ostrobramska w podwójnej koronie, Módl się za nami Matko Boska Ostrobramska Orłem i Pogonią, Módl się za nami Matko Boska Ostrobramska w warownej kaplicy, Módl się za nami Matko Boska Ostrobramska wileńskiej ulicy, Módl się za nami Matko Boska – śliczna Panno w pozłacanej szacie, Módl się za nami Matko Boska – moja Matko z dziecięcych zdrowasiek, Módl się za nami Matko nasza z codziennego szkolnego pacierza, Módl się za nami Matko Wilnian – ta z hejnału katedralnej wieży, Módl się za nami Matko z wierszy Adamowych, adamowych filareckich pieśni, Módl się za nami Matko tych, co przy Twej Bramie ginęli we wrześniu, Módl się za nami Matko nasza partyzancka z ryngrafów szlacheckich, Módl się za nami Matko ofiar zawleczonych do łagrów sowieckich, Módl się za nami Matko armii spod Tobruku i tej spod Lenino, Tych, co szli przez Ziemię Świętą na Monte Cassino, Módl się za nami Matko Boska Ostrobramska z księżycowym sierpem, Módl się za nami Matko Boska Miłosierna dla tych, którzy cierpią, Módl się za nami Matko w niebie królująca, ku której – stęsknione… Kroczą marszem już ostatnim, ostatnie plutony, Módl się za nami Wyznacz trasę, trudną trasę, ale dobrze znaną, Daj nam dojść do Twego nieba poprzez Ostrą Bramę. hastagi na stronie: #litania ostrobramska…
Top