Tag Archives: eby

abyśmy wszyscy byli zjednoczeni jak Ty z Ojcem w jednym Duchu

abyśmy wszyscy byli zjednoczeni jak Ty z Ojcem w jednym Duchu

Z Tobą modlimy się, Panie, abyśmy wszyscy byli zjednoczeni jak Ty z Ojcem w jednym Duchu. Z Tobą modlimy się, Panie, abyśmy wszyscy byli zjednoczeni jak Ty z Ojcem w jednym Duchu. Z Tobą modlimy się, Panie, za Twój Kościół, ażeby pragnienie jedności było coraz silniejsze, ażeby jedność nie była odsuwana jako niedostępna, albo chciana tylko w duchu, a nie w praktyce życia.…

Modlitwa za moją dziewczynę

Modlitwa za moją dziewczynę Panie Boże, dziękują Ci za moją dziewczynę. Błogosław jej i spraw, aby jej było ze mną dobrze. Nie dopuść, abym ją kiedykolwiek skrzywdził. Przygotuj ją do roli żony i matki. Chroń ją od pokus. Spraw, by była mi wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną z Ciebie.…
Top