Tag Archives: jana

Modlitwa do św. Siostry Faustyny bł. Jana Pawła II

Modlitwa do św. Siostry Faustyny bł. Jana Pawła II

Modlitwa do św. Siostry Faustyny bł. Jana Pawła II Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom.…

Litania do Św. Jakuba Apostoła

Litania do Św. Jakuba Apostoła Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, jedyny Boże,Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.Królowo Męczenników,Święty Jakubie Apostole,Synu Zebedeusza,Bracie świętego Jana Apostoła,Gotowy na wezwanie Pana,Powołany przez Jezusa na ucznia,Wybrany Apostołem,Opuszczający wszystko dla Jezusa,Synu gromu,Uprzywilejowany przez swego Mistrza,Świadku wskrzeszenia córki Jaira,Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb,Obecny przy Przemienieniu Pańskim,Towarzyszący Jezusowi w Ogrójcu,Świadku Męki i Śmierci Jezusa,Wierny Chrystusowi aż do końca,Prześladowany dla Jezusa,Głowo Kościoła Jerozolimskiego,Jaśniejący wiarą i pobożnością,Przyjacielu Chrystusa,Znoszący wzgardę i poniżenie,Doskonały w ubóstwie,Przykładzie gorliwości apostolskiej,Niestrudzony pielgrzymie,Opiekunie wdów i sierot,Pełen miłości bliźniego,Przebaczający swemu zdrajcy i katu,Pozyskujący go dla Chrystusa,Ścięty mieczem za wiarę,Pierwszy Męczenniku wśród Apostołów,Wspierający rycerzy w walce z wrogami,Patronie zakonu rycerskiego,Opiekunie pielgrzymów,Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem,Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem,Patronie Portugalii i Hiszpanii,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,przepuść nam Panie.…

Modlitwa bł. Jana Pawła II do św. Ojca Pio

Modlitwa bł. Jana Pawła II do św. Ojca PioPokorny i umiłowany Ojcze Pio, prosimy, naucz także nas pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa. Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy.…
Józef Glemp. Data 21 grudnia 2009 Źródło http://www.prezydent.pl/aktualnosci/zdjecia/galeria,306.html Autor Chancellery of the President of the Republic of Poland

Uroczystości pogrzebowe śp. Kard. Józefa Glempa

Uroczystości pogrzebowe śp. Kard. Józefa Glempa 24.01.2013 Zmarły 23 stycznia Prymas senior, wieloletni przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (1981-2004) kard. Józef Glemp zostanie pochowany w poniedziałek w krypcie archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe będą trwały od 26 do 28 stycznia.…

Dzień Świętości Życia

Przyjąć dziecko z ufnością ? jak Maryja 23.03.2012 W uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy Dzień Świętości Życia. To dla wielu czas rozpoczęcia 9-miesięcznej Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W weekend w różnych miastach przejdą Marsze dla Życia, będą się również odbywały sympozja i wystawy pro-life.…
Top