Tag Archives: jedno

Chryste, Tyś życiem

Chryste, Tyś życiem

2.Łaską przeniknij swą nasze umysły, ? umocnij wiarę wieczystą jasnością. ? Darem nadziei i pełnią miłości ? rozpłomień serca.3.Mocą swą własną odniosłeś zwycięstwo ? nad naszym wrogiem, więc oddal go od nas. ? Poślij nam Ducha, by z nami pozostał ?…

Modlitwa o ufność Bożemu miłosierdziu

Modlitwa o ufność Bożemu miłosierdziu Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętą Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.…

Modlitwy za Europę w czasie polskiej prezydencji

Modlitwy za Europę w czasie polskiej prezydencji 17.09.2011 20 września w katedrze w Brukseli będzie sprawowana Msza św. z reprezentantami Episkopatu Polski, a 25 września modlitwa o ?ducha jedności w Europie? będzie miała miejsce w Warszawie. We wspomnienie patrona Warszawy bł.…

abyśmy wszyscy byli zjednoczeni jak Ty z Ojcem w jednym Duchu

Z Tobą modlimy się, Panie, abyśmy wszyscy byli zjednoczeni jak Ty z Ojcem w jednym Duchu. Z Tobą modlimy się, Panie, abyśmy wszyscy byli zjednoczeni jak Ty z Ojcem w jednym Duchu. Z Tobą modlimy się, Panie, za Twój Kościół, ażeby pragnienie jedności było coraz silniejsze, ażeby jedność nie była odsuwana jako niedostępna, albo chciana tylko w duchu, a nie w praktyce życia.…
Top