Tag Archives: jej

Modlitwa o otrzymanie łask

Modlitwa o otrzymanie łask

Modlitwa o otrzymanie łask (Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza) Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza Boże spraw, aby przykład Błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, jej żar miłości do Ciebie i wielkoduszna miłość bliźniego w posługiwaniu drugim były dla nas natchnieniem i pomocą w naszym działaniu.…

Wieczny odpoczynek

Wieczny odpoczynek Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Psalm 51 [50] / podczas obrzędu pogrzebu/ Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.…

Koronka do św. Agnieszki

Koronka do św. Agnieszki W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na medaliku ze św. Agnieszką Rzymską: Wierzę w Boga? Na pojedynczym dużym paciorku: Święta Agnieszko, Patronko moja, proszę Cię, abyś wyprosiła mi łaskę naśladowania Twoich świętych Cnót. Módl się za mnie teraz i w godzinę śmierci mojej, abym połączyła się jak Ty z Boskim Oblubieńcem.…

Modlitwa z Mszy świętej o bł. Karolinie

Modlitwa z Mszy świętej o bł. Karolinie Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Karolinie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie.…
Top