Tag Archives: jemu

POŚWIĘCENIE RODZINY LUDZKIEJ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI

POŚWIĘCENIE RODZINY LUDZKIEJ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI P.: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. W.: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie nale eć chcemy. P.: Oto dzisiaj ka dy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.…

Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem

Chrystus Pan, karmi nas Ref. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem. Chwalmy Go na wieki! 1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę jedynego, bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego. 2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną, by mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną.…
Top