Tag Archives: jeste

Warsztaty tańca modlitewnego – You Can Dance for God!

Warsztaty tańca modlitewnego – You Can Dance for God!

KALENDARIUM Warsztaty tańca modlitewnego – You Can Dance for God! Warszawa, 28.03.2009, godz. 11:00, Falenica, Europejskie Centum Kultury i Komunikacji Biadania moje zmieniłeś mi w taniec; wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością (Psalm 30, 12) Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci.…

19.04.88 MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

19.04.88 MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN Ojcze, obyśmy mogli być zjednoczeni w jednej Wierze i przez jeden Chrzest w Twoje Święte Imię. Obyśmy mogli być tylko jedno w Tobie, jak Ty, Jezu, jesteś Jedno z naszym Ojcem. Zachowaj nas w Twym Imieniu, które nam dałeś.…

Pozdrowienie świętego Józefa

Pozdrowienie świętego Józefa Bądź pozdrowiony, święty Józefie, napełniony Bożymi łaskami, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między sługami Bożymi i błogosławiony mniemany Syn Twój, Jezus. Święty Józefie, Opiekunie Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.…
Top