Tag Archives: kiedy

Modlitwa o wrażliwość na słowo Boże S. Kierkegaard

O wrażliwość na słowo Boże S. Kierkegaard Boże, nie daj nam nigdy zapomnieć, że Ty mówisz do nas także i wtedy, kiedy milczysz… Przez miłość do nas milczysz, przez miłość do nas mówisz. Bo czy milczysz, czy mówisz, zawsze jesteś tym samym Ojcem… Prowadzi nas Twój głos, wychowuje nas Twoje milczenie.…

Modlitwa za rodzinę

Modlitwa za rodzinę Wiekuisty Boże, Ty z Ojcowską dobrocią zaradzasz ludzkim potrzebom. Ześlij hojne błogosławieństwo na tę rodzinę i na ten dom, i darem swojej łaski uświęć jego mieszkańców. Niech wiernie zachowują Twoje przykazania i tak korzystają z obecnego czasu, aby kiedyś doszli do przygotowanego dla nich mieszkania w niebie.…
Top