Tag Archives: Litania

Litania do św. Siostry Faustyny

Litania do św. Siostry Faustyny

Litania do św. Siostry Faustynydo prywatnego odmawiania Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże ? zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże Duchu Święty, Boże Święta Trójco, Jedyny Boże Święta Maryjo, módl się za nami.Święta…

Litania do Bożego Miłosierdzia

Litania do Bożego Miłosierdzia Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad namiDuchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocieStwórcy, ufamy Tobie.…

Litania o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Litania o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny(do prywatnego odmawiania) Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami, Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże,Święta Maryjo, módl się za nami,Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,Cała piękna i bez zmazy,Wolna od pożądliwości ciała, oczui od wszelkiej pychy, Umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego, Wybrana na Matkę Syna Bożego,Najukochańsza Oblubienico Ducha Świętego, Świątynio Trójcy Przenajświętszej, Jaśniejąca Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości, Nowa Ewo, przyobiecana w raju na starciegłowy węża piekielnego, Pociecho, radości i błogosławieństwoLudu Wybranego, Najdoskonalsza Istoto spośród wszystkich stworzeń, Lilio wśród cierni czystością jaśniejąca, Dziewico od zarania Bogu poślubiona, Świeczniku w siedmiorakie daryDucha Świętego ozdobiony, Całopalna ofiaro Bożej Miłości, Żywy Przybytku Słowa Wcielonego, Dziewicza Matko Jezusa, Najwyższa chlubo świata chrześcijańskiego, Godna Dziedziczko sławnych niewiastStarego Zakonu, Wierne wypełnienie zapowiedzi Proroków, Błogosławiona między niewiastami, Królowo nieba i ziemi, Pogromie duchów piekielnych, Ucieczko grzeszników, Silna podporo ludzi słabych,Skarbnico łask dla dążących do świętości, Niedościgniony wzorze wybrańców dochwały wiecznej, Najwierniejsze zwierciadło Serca Jezusowego, Pośredniczko łask Boskich dla duszsobie powierzonych, Pocieszycielko strapionych i nadziejo umierających,Szczególna Opiekunko tych, którzy Cię wzywają, Najłaskawsza Matko dla wszystkich Twych dzieci, Współuczestniczko Męki ukrzyżowanegoZbawiciela, Szeroka Bramo Niebios dla swoich czcicieli, Obfita nagrodo w niebie dla naśladowcówTwych cnót, Szczególna Patronko szerzących cześć TwojegoNiepokalanego Poczęcia,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.Baranku…

Litania do NMP Niepokalanej Cudownego Medalika

Litania do NMP Niepokalanej Cudownego Medalika Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże,Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.…

Litania do św. Krzysztofa

Litania do św. Krzysztofa Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie elejson.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, jedyny Boże,Święta Maryjo, módl się za nami,Święty Krzysztofie, podświadomie szukający Boga,Święty Krzysztofie, pragnący służyć Najsilniejszemu Władcy,Święty Krzysztofie, pracujący dla dobra bliźnich,Święty Krzysztofie, mężnie walczący z żywiołem,Święty Krzysztofie, przez Dzieciątko Jezus nawiedzony,Święty Krzysztofie, dźwigający Tego, który ciężar grzechówświata nosił, Święty Krzysztofie, cudem zakwitnięcia suchej laskiodznaczony, Święty Krzysztofie, apostołem przez Dzieciątko Jezusmianowany, Święty Krzysztofie, któryś tysiączne serca pogan przeistaczał,Święty Krzysztofie, Zwycięzco pokus,Święty Krzysztofie, bohaterski Męczenniku,Święty Krzysztofie, Patronie pielgrzymów,Święty Krzysztofie, Patronie podróżujących,Święty Krzysztofie, Patronie kierowców,Święty Krzysztofie, Patronie lotników i marynarzy,Święty Krzysztofie, Patronie kolejarzy,Święty Krzysztofie, Opiekunie możny,Święty Krzysztofie, łaską wysłuchań przez Boga nagrodzony,Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie,Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie,Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie,Od grzechu każdego, wybaw nas, Panie,Od katastrof lotniczych i innych, za wstawiennictwemśw.…
Top