Tag Archives: mej

O Panie, Tyś moim Pasterzem

O Panie, Tyś moim Pasterzem

2.Choć idę przez ciemną dolinę ? niczego nie muszę się trwożyć, ? bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie, ? w obronie mej stanąć gotowy.3.Do stołu swojego zaprasza, ? bo pragnie zwyciężyć mych wrogów. ? Olejkiem mi głowę namaszcza, ? a kielich napełnia po brzegi.4.Twa…

Uwielbienie Bożej Opatrzności

Uwielbienie Bożej OpatrznościUwielbiam Cię, o macierzyńska Opatrzności Boża, która z dobrocią i tkliwością prawdziwej Matki zaspokajałaś każdego dnia wielkie potrzeby mego ciała i mej duszy, obsypując mnie nadmiarem swych łask i dobrodziejstw.Uwielbiam cię, o najłaskawsza Opatrzności Boża, która nigdy nie kładziesz tamy wylewom Swych darów, lecz tym hojniejszą się ukazujesz, im korniej i z większą ufnością o to Cię prosimy!Uwielbiam…

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej O najwspanialsza królowo nieba i ziemi Najświętsza Maryjo Częstochowska! Oto ja niegodny sługa Twój, staje przed Tobą; wznosząc błagalnie ręce do Ciebie – i z głębi serca mego wołam: O Matko najlitościwsza! Ratuj mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja; jeżeli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż pójdę?…

O Panie, Ty nam dajesz

O Panie, Ty nam dajesz 1. O Panie, Tyś moim Pasterzem, tak dobrym, że nic mi nie braknie. Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz, prostymi ścieżkami prowadzisz. Ref. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. /2x 2. Choć idę przez ciemną dolinę, niczego nie muszę się trwożyć, bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie, w obronie mej stanąć gotowy.…
Top