Tag Archives: miasto

Boże, obdarz Kościół Twój

Boże, obdarz Kościół Twój

2.O Jeruzalem, miasto pokoju, ? w Tobie wszyscy się jednoczą. ? Przychodzą doń pokolenia, ? aby wielbić Imię Pana.3.Prosimy o pokój dla ludu Twego, ? niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują. ? Dla braci i bliźnich naszych ? błagamy o dobra Twoje.…
Top