Tag Archives: moje

Modlitwa Świętej Siostry Faustyny o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich

Modlitwa Świętej Siostry Faustyny o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.…
Top