Tag Archives: Naj

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem Boże, bogaty w miłosierdzie, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy za przykładem świętej Faustyny, nieśli całemu światu nadzieję Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.…

Koronka o nawrócenie grzeszników

Koronka o nawrócenie grzeszników Jezus rzekł: ?Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.? Mk 2,17Na dużych paciorkach:Najświętsze Serce Jezusa, nie mieć Miłosierdzia nad biednymi grzesznikami jest jedyną rzeczą niemożliwą dla Ciebie, przeto Cię prosimy:użycz nam tej łaski, o którą Cię błagamy przezNiepokalane i bolejące Serce Najświętszej MaryiPanny, której przecież nic odmówić nie możeszNa małych paciorkach:Mój Jezu, ?…

Koronka do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Koronka do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej(ułożył św. Jan Berchamans TJ) I. Dziękuję Ci, Ojcze Przedwieczny, żeś wszech?mocą Twoją zachować raczył Maryję, Najświętszą Twoją Córkę, od winy grzechu pierworodnego. Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej.O…

Nowenna do św. Ojca Pio (I)

Nowenna do św. Ojca Pio (I) Nowenna jest nabożeństwem o charakterze błagalnym. Odprawiano ją indywidualnie lub zbiorowo dla otrzymania określonej łaski Dla większej jej skuteczności dodawano drobne umartwienia, dobre uczynki, udział we Mszy i Komunii świętej.Dzień 1Umiłowany Ojcze Pio, posiadłeś znaki Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa na swoim ciele.…

Nowenna do świętego Ojca Pio z Pietrelciny

DZIEŃ 1Umiłowany Ojcze Pio, posiadałeś znaki Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa na swoim ciele. Stygmaty te nosiłeś za nas wszystkich, doświadczając zarówno fizycznego jak i duchowego cierpienia przeszywającego Twoją duszę i ciało. Błagamy Cię, módl się za nami, abyśmy byli w stanie przyjmować i w pokorze znosić małe i duże Krzyże cierpienia tu, na ziemi oraz polecać je Bogu, aby poprzez nie przygotował dla nas miejsce w Życiu Wiecznym.…
Top